MATANÇA

Una altra sèrie de la matança del porc. 
Aquesta vegada en una altra masia i em vaig apropar molts més, no hi havia tanta distància física, sinó emocional.